سانتریفیوژ HIGH SPEED

سانتریفیوژ HIGH SPEED

  • با دور های مختلف از 200 تا 30000 دور بر دقیقه
  • با کنترل زمان متنوع از 10 ثانیه تا 99 ساعت
  • قابلیت نصب لوله های آزمایشگاهی از حجم 1.5 تا 250 میلی لیتر
.