سانتریفیوژ HIGH SPEED

توضیحات

سانتریفیوژ HIGH SPEED

  • با دور های مختلف از 200 تا 30000 دور بر دقیقه
  • با کنترل زمان متنوع از 10 ثانیه تا 99 ساعت
  • قابلیت نصب لوله های آزمایشگاهی از حجم 1.5 تا 250 میلی لیتر

برای اطلاعات بیشتر درباره سانتریفیوژ آزمایشگاهی مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
سانتریفیوژ آزمایشگاهی و انواع مختلف آن چیست؟

.