دستگاه تعیین نقطه ذوب MELTING POINT

دستگاه تعیین نقطه ذوب MELTING POINT

دستگاه تعیین نقطه ذوب MELTING POINT

  • رنج دمایی 400 درجه سانتیگراد با دقت 0.1
  • قرار گرفتن سه نمونه بطور همزمان
  • دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و قابلیت برنامه ریزی و اتصال به کامپیوتر و پرینتر
  • دارای مدلهای متنوع
.