دسته: برند محصولات

توضیحات

NEW HUMAN SERIES
دستگاه آب خالص و فوق خالص ساز

  • RO System : قابلیت خالص سازی آب تا ۰.۲ μs/cm از حجم ۱۵ تا ۳۵ لیتر در ساعت
  • Up System : قابلیت خالص سازی آب تا ۰.۰۵۵ μs/cm و ۱۸.۳ ΩM/cm از حجم ۱۵ تا ۳۵ لیتر در ساعت
  • Power System : قابلیت تولید همزمان آب خالص و فوق خالص ۰.۰۵۵ μs/cm – 0.2 μs/cm

دستگاه های سری فوق دارای ویژگی هائی هم چون Auto Cleaning, Feed Water (Option), Temp Water (Option) , Sensor Level Control