تجهیزات سوکسله و کجلدال

توضیحات

تجهیزات سوکسله و کجلدال – MULTI MANTLES AND KJELDAHL

  • اجاق کجلدال 2 تا 6 خانه با رنج حجمی 18 تا 800 میلی لیتر و دمای 550 تا 800 درجه سانتیگراد
  • سوکسله 3 و 6 خانه ساده و استیرر دار با رنج حجمی 100 تا 1000 میلی لیتر و دمای 450 درجه سانتیگراد
  • دارای مدلهای متنوع
.