آون خلاء – Memmert

  • در حجم های 101 – 49 – 29 لیتری
  • نمایشگر دیجیتال ، قابلیت تنظیم دما ،فشار و زمان، برنامه ریزی و اتصال به کامپیوتر
.