• ظرفیت های مختلف 7.5 تا 20 کیلوگرم
  • دورهای مختلف 10 تا 500 دور در دقیقه
  • با تنوع بیش از 10 مدل در ظرفیت های مختلف
  • قابلیت استفاده در صنایع غذائی، کشاورزی،داروئی،ساختمانی و پلیمری
  • با تنوع بیش از 5 مدل
.