هود آزمایشگاهی از تجمع بخارات قابل اشتعال , سمی و قابل انفجار که ناشی از فرآیندهای تست و آماده سازی تحلیلی در آزمایشگاه هستند , جلوگیری می کنند و احتمال این که کارکنان در معرض این گازها و بخارات قرار بگیرند کاهش می دهند .

هودهای آزمایشگاهی هوای آلوده را گرفته و این هوا را به خارج منتقل کرده یا این که آن را فیلتر کرده و به داخل آزمایشگاه بر می گردانند.

هدف از هود آزمایشگاهی

تمامی وسایل تهویه محلی از جمله هود آزمایشگاهی به منظور برآورده کردن اهداف اصلی زیر طراحی می شوند:

  • برای حفاظت کاربر
  • برای حفاظت آزمایشگاه یا محصول
  • برای حفاظت محیط

اعمال ثانویه این دستگاه ها شامل حفاظت در برابر انفجار , جمع آوری کردن مواد ریخته شده و دیگر اعمال لازم برای انجام کار داخل دستگاه است.

انواع هود آزمایشگاهی

در حالت کلی دو نوع هود وجود دارد:

  • هود کانال دار
  • هود بی کانال

نمایش دادن همه 6 نتیجه