شیشه آلات آزمایشگاهی و کاربرد و انواع آن

به طور کلی به هر ظرف یا لوازمی که در آزمایشگاه از جنس شیشه باشد شیشه آلات آزمایشگاهی می گویند

در آزمایشگاه ها معمولا به دلیل خواص بسیار خاص شیشه در حرارت دادن و در نگهداری مواد آزمایشگاهی به دلیل واکنش ندادن شان از آن ها استفاده می شود

انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی بسیار گسترده اند و از نظر شکل و نادازه و جنس شیشه به انواع متعددی تقسیم می شوند ؛

تفکیک شیشه آلات آزمایشگاهی از نظر جنس شیشه

شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس
شیشه آلات آزمایشگاهی بروسیلیکات 3.3
شیشه آلات آزمایشگاهی کوارتز
شیشه آلات آزمایشگاهی سودا لایم
و …

تفکیک شیشه آلات آزمایشگاهی از نظر کاربرد

شیشه آلات آزمایشگاهی حجم سنجی
شیشه آلات آزمایشگاهی حرارتی
شیشه آلات آزمایشگاهی مصرفی
و …

تفکیک شیشه آلات آزمایشگاهی از نظر دقت

شیشه آلات آزمایشگاهی حجم سنجی کلاس A
شیشه آلات آزمایشگاهی حجم سنجی کلاس B
شیشه آلات آزمایشگاهی حجم سنجی کلاس AS
و …

اسامی برخی شیشه آلات آزمایشگاهی پرکاربرد

ارلن – بشر – بالن ته گرد – بالن ژوژه – اتصالات شیشه ای – ارلن خلاء – بالن ته صاف – شیشه ساعت – لام – لامل – استوانه مدرج – پیپت – بورت

Showing 1–12 of 150 results