شیکر لوله

در حال نمایش 3 نتیجه

شیکر لوله آزمایشاهی یکی از دستگاه های آزمایشگاهی مورد استفاده در زمینه های شیمی و زیست شناسی است که برای مخلوط ، ترکیب و یا به حرکت درآوردن مواد در لوله آزمایشگاهی استفاده می گردد.

روی شیکر لوله آزمایشگاهی فضایی برای قرارگیری لوله آزمایش تعبیه گردیده که با قرارگیری لوله آزمایش و روشن شدن دستگاه، لوله به صورت مداوم و یکنواخت تکان خواهد خورد.

از شیکر لوله آزمایشگاهی جهت سوسپانسیون سلول‏‌ ها و میکروب‏‌ ها ، هموژن و ضدعفونی کردن نمونه ‏‌های میکروبی ، ترکیب و مخلوط کردن مواد و جداسازی رسوب درون فالکون پس از سانتریفیوژ در آزمایشگاه‏‌ های شیمی ، زیست شناسی، میکروبیولوژی و بیوشیمی استفاده می‏‌ شود.

.