شیکر آزمایشگاهی

در حال نمایش 4 نتیجه

شیکر آزمایشگاهی یکی از وسیله های موجود در آزمایشگاه های شیمی ، زیست شناسی و تشخیص طبی، بیوشیمی، ژنتیک و است. شیکر آزمایشگاهی برای بهم زدن و مخلوط کردن نمونه های مایع و محلول های موجود در آزمایشگاه بوده که بر اساس نوع چرخش و اندازه صفحه ی آن دارای انواع مختلفی است.

.