سانتریفیوژ آزمایشگاهی

در حال نمایش 6 نتیجه

سانتریفیوژ آزمایشگاهی یکی از دستگاه های آزمایشگاهی است که در آزمایشگاههای مختلف برای جداسازی سیالات، گازها یا مایعات بر اساس چگالی استفاده می شود. در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و بالینی، سانتریفیوژها اغلب برای خالص‌سازی سلول، ویروس، پروتئین و اسید نوکلئیک استفاده می‌شوند.

سانتریفیوژ نمودن یکی از روش های جدا سازی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز ، قسمت های سبکتر یک محلول، مخوط و یا سوسپانسیون، از قسمت های سنگینتر آن جدا می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره سانتریفیوژ آزمایشگاهی مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
سانتریفیوژ آزمایشگاهی و انواع مختلف آن چیست؟

.