اتوکلاو آزمایشگاهی

در حال نمایش یک نتیجه

اتوکلاو در بسیاری از مراکز و بخش ها مانند میکروب شناسی ، پزشکی ، دام پزشکی ، قارچ شناسی ، دندان پزشکی و … برای استریل کردن ظروف شیشه ای ، زباله های پزشکی ، ظروف آزمایشگاهی ، محیط های کشت و … مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از دفع هرگونه زباله بیمارستانی و یا پزشکی باید این مواد توسط اتوکلاو استریل و عاری از پاتوژن (عامل بیماری زا) شوند و سپس مانند سایر زباله ها و طبق روشهای استاندارد دفع شوند. توسط اتوکلاو تقریبا ۹۹٪ پاتوژنها از بین رفته و مواد استریل می شوند.

برای اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
اتوکلاو چیست؟ انواع مختلف ، کاربرد و نحوه استفاده

.