اتاقک رشد

در حال نمایش یک نتیجه

اتاقک رشد جزو تجهیزات مهم آزمایشگاهها و دانشکده های کشاورزی و مراکز تحقیقات کشاورزی هستند و با توجه به نوع کاربرد، از حساسیت بالایی برخوردار هستند. اتاقک های رشد با ایجاد دما و رطوبت ثابت و نور یکنواخت در بسیاری از مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی استفاده می شوند. با توجه به نوع استفاده ، به این دستگاه ها چمبر دما و رطوبت ، چمبر آزمایشگاهی ، چمبر رطوبت ، دستگاه ژرمیناتور ، اتاقک رشد گیاه و اتاق کشت گیاه نیز گفته می شود.

.