اتاقک دما و رطوبت

در حال نمایش یک نتیجه

اتاقک دما و رطوبت جهت کنترل شرایط محیطی از جمله حرارت ، رطوبت، نور و … برای مواد بیولوژیک ، متریال ها ، قطعات الکترونیکی در مراکز داروسازی، تحقیقات بیولوژیکی، نانوتکنولوژی، دانشکده های پزشکی، داروسازی و صنایع نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

از دستگاه اتاقک دما و رطوبت جهت انجام آزمایشات واکنش مواد نسبت به دما ، رطوبت و نور طبق شرایط نگهداری و تولید آن ، آزمایشات پایداری بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین جهت تحقیقات بر روی رشد گیاهان و جانوران در شرایط ایده آل کاربرد دارد.

.