دسته بندی : آب مقطرگیری

آب مقطر گیری یا دستگاه تقطير آب آزمایشگاهی از دستگاه های آزمایشگاهی جهت خالص سازی آب شرب یا همان آب مقطر در مراکز مختلف از جمله آزمایشگاه های عمومی ، صنعتی ، پزشکی و تحقیقاتی استفاده می شود.

عملیات تقطیر به وسیله کندانسور موجود در دستگاه انجام می شود و می توانند حرارت بالای بخار آب را گرفته و به سیالی دیگر انتقال دهند و در نتیجه بخار آب سرد و به مایع تبدیل می شود.

در حال نمایش همه %1$d–%2$d از %3$d نتیجه

.