آب مقطرگیری

در حال نمایش یک نتیجه

آب مقطر گیری یا دستگاه تقطير آب آزمایشگاهی از دستگاه های آزمایشگاهی جهت خالص سازی آب شرب یا همان آب مقطر در مراکز مختلف از جمله آزمایشگاه های عمومی ، صنعتی ، پزشکی و تحقیقاتی استفاده می شود.

عملیات تقطیر به وسیله کندانسور موجود در دستگاه انجام می شود و می توانند حرارت بالای بخار آب را گرفته و به سیالی دیگر انتقال دهند و در نتیجه بخار آب سرد و به مایع تبدیل می شود.

.