هود آزمایشگاهی از تجمع بخارات قابل اشتعال , سمی و قابل انفجار که ناشی از فرآیندهای تست و آماده سازی تحلیلی در آزمایشگاه هستند , جلوگیری می کنند و احتمال این که کارکنان در معرض این گازها و بخارات قرار بگیرند کاهش می دهند. هود آزمایشگاهی هوای آلوده را گرفته و این هوا را به خارج منتقل کرده یا این که آن را فیلتر کرده و به داخل آزمایشگاه بر می گردانند.

هدف از هود آزمایشگاهی

تمامی وسایل تهویه محلی از جمله هود آزمایشگاهی به منظور برآورده کردن اهداف محافظت از کاربر ، محافظت از آزمایشگاه یا نمونه آزمایشگاهی و محافظت از محیط طراحی می شوند.

اعمال ثانویه این دستگاه ها شامل حفاظت در برابر انفجار , جمع آوری کردن مواد ریخته شده و دیگر اعمال لازم برای انجام کار داخل دستگاه است.

نمایش دادن همه 6 نتیجه