میز کار آزمایشگاهی برای افراد معلول

میز کار آزمایشگاهی افراد معلول

افراد معلول که از ویلچر استفاده می کنند با توجه به محدودیتهایی که دارند، با موانعی در محل کار خود روبرو می شوند. برخی از امکانات رفاهی برای افرادی که نمی توانند به راحتی پشت میزهای آزمایشگاهی کار کنند، می تواند یک میز با قابلیت تنظیم ارتفاع باشد.

همچنین سیستم بایگانی قابل دسترسی یا قرار دادن وسایل ضروری در طبقاتی که دسترسی آن برای این دسته از افراد راحت باشد، از دیگر امکانات رفاهی می باشد.

طراحی ساختار ترکیبی و مرتبط با اصول ایمنی آزمایشگاه، به عنوان یک نیاز در اصول طراحی سکوبندی آزمایشگاه افزوده شده و به عنوان بخشی از تحول در این صنعت به طور مداوم بروز می شود.

ویژگی های میز کار آزمایشگاهی برای افراد معلول

  • مناسب با ابعاد ویلچر و بدن معلول
  • آزادی عمل در سطوح عمودی و شیب دار
  • آزادی عمل در تحرک جانبی و رو به جلو و عقب کاربر

حتی اگر کارکنان آزمایشگاه معلول نباشند، با توجه به احتمال بروز هرگونه حادثه در محیط کار یا زندگی، پیشبینی های لازم در خصوص امکان مشارکت کارکنان معلول در فرآیندهای آزمایشگاهی بایستی در نظر گرفته شود. در نتیجه از میزهای آزمایشگاهی با قابلیت تنظیم ارتفاع و هودهای آزمایشگاهی با قابلیت استفاده در حالت نشسته می توان استفاده نمود. جهت استفاده از این میزها بایستی صندلی یا تابوره هایی با قابلیت تنظیم ارتفاع پیشبینی شود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.

.