میزهای دستگاهها/تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟

میز دستگاه های آزمایشگاهی

بعضی از تجهیزات به جهت ماهیت عملکردی خود نیاز به ارتفاع متفاوتی نسبت به استاندارد 90 سانتیمتر برای قرارگیری دارند. به عنوان مثال بعضی از آنالایزرهای رومیزی، مجهز به صفحه کنترل و مشاهده هستند و بایستی در ارتفاعی قرار گیرند که امکان استفاده آسان برای کارکنان مختلف آزمایشگاه را داشته باشند و بایستی در میزبندی آزمایشگاهی در نظر گرفته شوند.

انواع هود آزمایشگاهی در صورت نیاز به میز در بهترین حالت بر روی میزهای با ارتفاع کم قرار می گیرند و امکان تنظیم ارتفاع میزها بر اساس میزهای مجاور پیش بینی می شود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.

.