مشاوره تخصصی و اجرای ساخت آزمایشگاه

در بیشتر مدارس، معمولاً انجام آزمایش در آزمایشگاه صورت می گیرد. بنابراین فعالیت های آزمایشگاهی باید طوری سازماندهی شوند که فرصت های زیادی به منظور مشاهده، طرح سوال و کشف حقایق به وجود آید. ساختار فیزیکی آزمایشگاه باید به نحوی طرح ریزی گردد که برای کارهای گروهی یا انفرادی دانش آموزان مناسب بوده و تمامی ابزارها و مواد شیمیایی پس از انجام آزمایش به راحتی در جای اولیه خود قرار گیرند.

ازآنجایی که در آزمایشگاه فرایند یاددهی و یادگیری اتفاق می ‌افتد، بنابراین لازم است تا توجه ویژه‌ای به فضا، دکوراسیون، مهندسی ساختمان و شیوه چینش سکوها و میزهای کار آزمایشگاهی نمود. تبدیل انبارهای تاریک به آزمایشگاه یکی از خطاهای جبران ناپذیر مسئولین مدارس می ‌باشد که بدون آگاهی از اهمیت محیط آموزشی آزمایشگاه، به این اقدام دست می ‌زنند. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فعالیت‌های آزمایشگاهی و نوسازی و ساخت مدارس جدید، در این بخش ویژگی فیزیکی یک آزمایشگاه شیمی از لحاظ فضا، ظرفیت، امکانات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- فضای یک آزمایشگاه استاندارد

.