گالری تصاویر سکوبندی آزمایشگاهی

در این بخش شما می توانید گالری تصاویر برخی پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط واحد طراحی و اجرای سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی کارن پویا نوآور شامل میز و کابینت ، کمد نگهداری مواد و  میز ترازو آزمایشگاهی را مشاهده نمایید:

.