رعایت اصول ایمنی توسط مسئول آزمایشگاه

اصول ایمنی که در آزمایشگاه باید توسط مسئول آزمایشگاه رعایت گردند عبارتند از :

 1. نحوه کار با دستگاه ها و استفاده از تجهیزات ایمنی، در صورت بروز خطر را به دانشجویان آموزش دهید.
 2. برگه های اطلاعات ایمنی مواد (msds) را تهیه و جهت مطالعه دانشجویان دراختیار آنها قراردهید
 3. شماره تلفن های اضطراری و همچنین شماره مسئول آزمایشگاه را جهت تماس در مواقع ضروری و بروز حادثه در مکان مناسب نصب نمائید.
 4. تمامی دستگاه ها باید به طور مستمر و دوره ای توسط شخص کالیبره گردند.
 5. بازرسی هفتگی آزمایشگاه توسط کارشناس و مسئول آزمایشگاه.
 6. خطرات آزمایشگاهی ارزیابی گردد.
 7. خطرات شامل: شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی، ارگونومیکی، مکانیکی، رادیواکتیو، الکتریکی.
 8. از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه و ایمنی آزمایشگاه به صورت مستمر و هفتگی بازدید به عمل آید.
 9. وسایل ایمنی آزمایشگاهی شامل :
  دوش و چشم شوی اضطراری آزمایشگاهی
  وسایل اطفاء حریق
  جعبه کمکهای اولیه
  هود بخار آزمایشگاهی
  لوله کشی و اتصالات تحت فشار
  محل های ذخیره و نگهداری مواد شیمیایی
  تابلو کابل های برق.
 10. محل نگه داری مواد شیمیایی نباید در معرض مستقیم نور خورشید، تابلو و کالاهای برق باشند.
 11. سیلندرهای گاز اعم از پر و خالی بایستی در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه یا زنجیر بطور ایمنی مهار گردند.
 12. مواد شیمیایی مازاد در آزمایشگاه انباشت نشود، در انبار نگهداری گردد.
 13. مایعات و مواد خطرناک نباید در فقسه هایی که بالاتر از سطح چشم هستند نگه داری شوند.
 14. مسئول آزمایشگاه می بایست ورود به آزمایشگاه را محدود نماید.
 15. محل نگهداری مواد اکسید کننده نباید مرطوب و در معرض نور آفتاب باشد و باید به دور از سایر اسیدهای عالی باشد.
 16. از وجود تمام امکانات لازم برای ایمنی در برابر مواد شیمیایی در بخش مربوطه آزمایشگاه اطمینان حاصل شود.
 17. ظروف شیشه ای شکسته و یا ترک خورده را دور بریزید.
 18. هنگام انبار کردن مواد با مسئولیت کامل و رعایت دقیق شرایط انبار کردن مواد مورد نظر اقدام نماید تا از موانعی که در اثر عدم اطلاع دیگران ممکن است حادث شود اجتناب گردد.
 19. آزمایشگاه باید مجهز به سطل های زباله درب دار دارای پلاستیک زباله مستحکم باشد.
 20. سرویس های بهداشتی باید دارای مایع ضد عفونی،مایع دستشویی، دستمال و یا دستگاه دست خشک کن باشد.
 21. ضایعات شیمیایی باید به طریقه زیر جمع آوری شوند و هر چند وقت یکبار توسط مسئول مربوط از آزمایشگاه ها جمع آوری گردد.
  الف. ضایعات مواد شیمیایی را درظروف مخصوص و مناسب بسته بندی نماید.
  ب. ظروف نشست کننده برای مواد شیمیایی مناسب نیستند و ظروف نبایستی کاملا پر شوند (برای جلوگیری از نشست در اثر ازدیاد حجم).
  ج. برای جمع آوری ماده شیمیایی پخش شده در آزمایشگاه، باید از مواد جاذب خنثی استفاده گردد.
  د. مشخصات کامل را بطور خوانا بر روی ضایعات شیمیایی نصب نماید.
 22. جهت جلوگیری از وقوع حادثه مواد شیمیایی ناسازگار کنارهم قرار نگیرند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.

.