حضور شرکت کارن پویا نوآور در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و خدمات آزمایشگاهی

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و خدمات آزمایشگاهی از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار می گردد .

شرکت کارن پویا نوآور طبق روال گذشته در این نمایشگاه حضوری فعال داشته و پذیرای قدوم سبز شما عزیزان در سالن A5 و غرفه G8 هستیم .