آدرس دفتر مرکزی شرکت کارن پویا نوآور:

خیابان کارگر شمالی – بین نصرت و بلوار کشاورز- برج سامان – طبقه ۶ – واحد ۶۰۸

شماره های تماس:
۶۶۱۲۳۶۷۰-۶۶۵۶۸۴۵۹-۶۶۱۲۳۶۷۰-۶۶۹۴۶۱۳۸

واحد تجهیزات آزمایشگاهی :
۶۶۵۸۱۱۲۴

واحد طراحی و سکوبندی :
۶۶۵۸۱۱۴۵

واحد مالی :
۶۶۵۸۱۰۷۸

فکس:
۶۶۵۸۱۱۲۳

تلگرام :

telegram.me/karenlab

کانال تلگرام:

https://t.me/karenpooyanoavar

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/karenpooya

ایمیل:

karen_noavar@yahoo.com

info@karenlab.com