آدرس دفتر مرکزی شرکت کارن پویا نوآور:

خیابان کارگر شمالی – بین نصرت و بلوار کشاورز- برج سامان – طبقه ۶ – واحد ۶۰۸

شماره های تماس:

۶۶۱۲۳۶۷۰-۶۶۵۶۸۴۵۹-۶۶۱۲۳۶۷۰-۶۶۹۴۶۱۳۸

واحد تجهیزات آزمایشگاهی :

۶۶۵۸۱۱۲۴

واحد طراحی و سکوبندی :

۶۶۵۸۱۱۴۵

واحد مالی :

۶۶۵۸۱۰۷۸

فکس :

۶۶۵۸۱۱۲۳

تلگرام پشتیبانی :

https://t.me/karenlab

کانال تلگرام :

https://t.me/karenpooyanoavar

اینستاگرام :

https://www.instagram.com/karenpooya

ایمیل :

karen_noavar@yahoo.com

info@karenlab.com