اصول ایمنی پس از اتمام کار در آزمایشگاه

اصول ایمنی پس از اتمام کار در آزمایشگاه عبارتند از :

1. پس از انجام کار دو شاخه برق دستگاه را از پریز جدا نمایید.

2. دانشجو موظف است محل کار آزمایش را پس از اتمام کار ،با رعایت روش های استاندارد، تمیز و مرتب نماید و کمد نگهداری مواد شیمیایی را مورد بررسی قرار دهد و در نظافت آن کوشا باشد.

3. لازم است کلیه ظروف و ابزار مورد استفاده پس از آزمایش کاملا تمیز شود.

4. زباله های آزمایشگاه میکروبی به دلیل خطرات بیولوژیکی باید در ظروف درب دار مناسب جمع آوری، برچسب گذاری و به نحو مناسب آلودگی زدایی گردیده و سریعا از محیط آزمایشگاه خارج شده و تا زمان حمل و دفن در محل ایمن نگه داری گردد.

5. لباس کارتان را درآورید و با آن به محیط های دیگر نروید.

6. دستهایتان را با مایع ضدعفونی و مایع دستشویی خوب بشویید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.

.