توجه به اصول ایمنی توسط دانشجویان هنگام آزمایش

اصول ایمنی که توسط دانشجویان هنگام آزمایش بایستی رعایت گردند عبارتند از :

 1. خوردن، آشامیدن، نگهداری مواد غذایی، نوشیدنی ها و استفاده از مواد آرایشی در آزمایشگاه مطلقا ممنوع است.
 2. از هرگونه ریسک و خطرپذیری در کار اجتناب نمایید.
 3. نکات ایمنی مواد جامد، مایع و گازهای قابل انفجار، قابل اشتعال، سمی، رادیواکتیو ، باکتری ها و ویروس ها را در حین آزمایش مورد توجه دقیق قرار دهید و رعایت نمایید.
 4. از کار با تجهیزات ناقص و یا تجهیزاتی که احتمال معیوب بودن آن می رود، خودداری گردد.
 5. عوامل ناسازگار را کنار یکدیگر نگهداری نکنید.(مثلا اسیدها با مواد اشتعال زا)
 6. دانشجو موظف است برای برداشتن هرگونه ماده شیمیایی مایع، (اعم از خطرناک و بی خطر) از پوآر آزمایشگاهی و یا وسایل مناسب این کار استفاده نماید.
 7. هرگونه شکستن پلمپ ها، آسیبها، کاهش فشار (آب یا گاز) یا نصب نامناسب تجهیزات را گزارش دهید.
 8. خرید هرگونه مواد و نگهداری آن باید با تایید استاد راهنما و از طریق معاونت پژوهشی دانشکده و با رعایت مقررات و قوانین صورت گیرد.
 9. در مکان هایی که خطرهای احتمالی برای چشم مثل نور ماوراءبنفش یا لیزر وجود دارد باید از تجهیزات حفاظتی مناسب چشم و صورت استفاده گردد.
 10. از دستکش های فرسوده یا پاره به هیچ وجه استفاده نشود.
 11. از جابجا کردن وسایل بدون هماهنگی با مسئول آزمایشگاه خودداری نمایید.
 12. هرگز میز کار آزمایشگاهی خود را با لوازم و محلول ها ترک نکنید.
 13. هرگز مواد شیمیایی را بو نکرده و نچشید.
 14. استفاده و ترکیب هرگونه مواد شیمیایی باید زیر هود آزمایشگاهی انجام گردد.
 15. دستکش هایی که احتمال آلودگی دارند، باید معدوم شوند.
 16. مواد شیمیایی با احتیاط حمل و نقل شوند.
 17. سرپوش ظروف حاوی مواد شیمیایی در مواقع عدم مصرف بسته باشد.
 18. موقع اضافه کردن اسید به آب، به صورت قطره قطره و آرام انجام گیرد.
 19. قبل از استفاده از وسایلی مثل تلفن باید دستکش ها را درآورده و دست ها شسته شوند.
 20. نباید با لباس آزمایشگاهی به مکان های عمومی وارد شوید.
 21. تمام حوادثی را که اتفاق می افتد حتی اگر جزئی باشد را به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.
 22. همیشه پس از استفاده از دستکش، دست ها، حتی اگر به نظر آلوده نیستند، باید شسته شوند.
 23. دست کش های مصرف شده نباید مجددا مصرف شوند.
 24. در موقعیت های اضطراری ( نشتی ها یا پرش مواد) یا هنگام کار با مواد فرار ، سمی و رادیو اکتیو و در شرایطی که سیستم های تهویه نمی توانند کنترل مناسبی برای شرایط محیطی داشته باشند، باید از ماسک تنفسی استفاده کرد.
 25. در نزدیکی محلی که با اشعه یا گرما کار می شود نباید مواد شیمیایی فرار و آتشگیر قرار بگیرند.
 26. از نگهداری طولانی هر ماده شیمیایی در برابر نورخورشید باید خودداری شود.
 27. در صورتی که ماده ای پس از استفاده نگهداری شود، باید بر روی ظرف آن موارد زیر نوشته شود:
  الف. نام استفاده کننده
  ب. نوع ماده شیمیایی، در صورت لزوم با ذکر ترکیب (درصد مواد اولیه)
  ج. تاریخ ساخت یا استفاده
  د. تاریخ انقضا یا اتمام استفاده
  ه. شرایط نگهداری
 28. از تعمیر دستگاه توسط دانشجو اجتناب و خرابی دستگاه بلافاصله به مسئول مربوط گزارش شود.
 29. هیچ کس نباید به تنهایی با دستگاه ها و سیلندرهای تحت فشار کار کند. راه اندازی و کار با این دستگاه ها باید به دقت و در حضور فرد یا افراد متخصص در آزمایشگاه انجام پذیرد.
 30. تعمیر، تعویض و تنظیم رگلاتور سیلندر گازهای تحت فشار باید توسط متخصص مربوط انجام گیرد و دانشجو به هیچ عنوان مجاز به انجام آن ها نیست.
 31. از ریختن مواد شیمیایی به خصوص موارد زیر در سینک آزمایشگاهی باید خودداری شود:
  الف. موادی که تمایل شدید به ترکیب با آب دارند، مانند فلزات قلیایی، ترکیبات آلی فلزی، هیدریدها، آسیل هالیدها.
  ب. مواد سمی از قبیل فنولها، سیانیدها، نمک فلزات سنگین(مثل جیوه، سرب) تالیم، کروم و نمک های آنها.
  ج. مواد تهوع آور مثل مرکاپتانها.
  د. مواد اشک آور مثل آسیل هالیدها.
  ه. موادی که در برابر باکتری ها مقاوم بوده و به آسانی تجزیه زیست شیمی نمی شوند، مثل هگزاکلروبنزن.
  و. مواد آتشگیر مثل حلالها
  ز. مواد خورنده مانند اسیدهای غلیظ.
  ح. مواد بیولوژیک.

نظرات بسته شده است.

.