اصول ایمنی آزمایشگاهی چیست؟

اصول ایمنی آزمایشگاهی

اصول ایمنی که در هنگام بروز حادثه در محیط آزمایشگاه بایستی رعایت گردند عبارتند از :

  1. خونسردی خود را حفظ نمایید.
  2. در صورت بروز آتش سوزی از محل فاصله بگیرید.
  3. نزدیکترین زنگ خطر آتش سوزی را فعال نمایید.
  4. با شماره تلفن های اضطراری تماس حاصل فرمایید.
  5. در صورت نشت مواد سمی یا قابل اشتعال، تجهیزات ایجاد کننده جرقه یا شعله را بلافاصله خاموش نمایید و آزمایشگاه را ترک نمایید.

6. اگر ظرفی شکسته و مواد شیمیایی ریخته است، سعی کنید کمتر تنفس نموده و سریعا از محل آلوده دور شوید و سپس اصول زیر را اجرا نمایید  :

الف. مدتی صبر نمایید تا مواد معلق ته نشین شود.
ب . محل را با حوله کاغذی بپوشانید.
ج . محلول ضد عفونی کننده مناسب را به آرامی در محل بریزید.
د . به وسیله پنل، پارچه و قطعات شیشه را به داخل جعبه امن (Safety Box) قرار دهید.
ه . محل را تمیز نموده و در صورت لزوم اعمال فوق را تکرار کنید.

7. رعایت اصول ایمنی هنگام پاشش مواد شیمیایی :

الف . اگر پاشش در خارج از هود اتفاق بیفتد کلیه دانشجویان باید آزمایشگاه را ترک نمایند.
ب . در صورت پاشش به بدن و یا چشم ها عضو آلوده شده را حداقل 15 دقیقه با آب فراوان و با استفاده از دوش و چشم شوی آزمایشگاهی بشویید.
ج. در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنید و سریعاً اقدامات پزشکی لازم را انجام دهید.

نظرات بسته شده است.

.